Archiwum

Archiwum - Listopad 2017

Było ich ośmiu...

Nowych ośmiu ministrantów dla naszej wspólnoty ustanowił dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30 Ksiądz Prepozyt Maciej Mitera COr. Z obrzędem błogosławieństwa połączone był poświęcenie i nałożenie ministranckich rewerend i komży.