Familiaris Tractatio Verbi Divini* 004

16 VI Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

Kolejna niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Podstawowym źródłem do nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa, gdzie określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności z Ojcem (zob. J 10,30) oraz obiecuje Apostołom Zesłanie Ducha Świętego.

A ostatnim poleceniem Jezusa było: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im Chrztu: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Może warto wiedziec: dogmat  naszej wiary o Trójcy Świętej został zatwierdzony w 381 roku na Soborze Konstantynopolitańskim. Tajemnicy Trójcy  Przenajświętszej nie da się ogarnąć rozumem, można jedynie przyjąć z wiarą w sercu, prosząc by Duch Święty prowadził nas do Pełni. Trójca  Święta jest dla mnie Świętą Relacją zrodzoną w MIŁOSCI (jeśli to nie jest zuchwałość z mojej strony?)

A dla Ciebie: Kim jest Bóg w Trójcy Jedyny?

Autor: Małgorzata Charaszkiewicz - ekonomista, pedagog, teolog, "Babcia w chmurze", należy do Oratorium Dorosłych