Familiaris Tractatio Verbi Divini* 003

13 VI, Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Kapłaństwo bierze swój początek od Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To przez kapłanów Bóg uobecnia się i działa pośród nas. Ze względu na to, że kapłaństwo jest wielkim darem Bożym, powinno być szczególnie szanowane.

Familiaris Tractatio Verbi Divini*, 002

Matka zawsze czuwa. W dzień, w nocy, o każdej porze, jest fizycznie i myślami przy swoich dzieciach oraz przy tych, nad którymi roztacza swą macierzyńską opiekę. Matka, nawet gdy jest daleko od swoich dzieci, zawsze o nich pamięta. A szczególnie zabiega o ich dobro, gdy jest blisko. Mama nigdy nie potrzebuje wyjaśnień, uzasadnień, argumentów. Ona sama wie, kiedy i w czym, trzeba pomóc.

Familiaris Tractatio Verbi Divini*, 001

Zesłanie Ducha Świętego - widzę ogień, wiatr; słyszę szum, gwar, różne języki. A co czuję? Czy Duch Boży mnie napełnia? Czy działam tak, jak ja chcę, czy tak, jak podpowiada mi Duch? Czy walczę z Nim, bo chcę robić wszystko po swojemu? Czy też poddaję się Duchowi zesłanemu od Ojca i "czynię wszystko z miłością". 

Strony