Nowi ministranci

W Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 26 listopada 2017 roku, podczas Mszy świętej o godz. 10.30 miał miejsce obrzęd ustanowienia ośmiu nowych ministrantów. Prosimy o modlitwę w intencji: Dawida, Mateusza, Szymona, Macieja, Jakuba, Mikołaja, Filipa i Jana, którzy odtąd będą służyć przy ołtarzu w filipińskich rewerendach.