Kazanie Pasyjne głoszone w kościele Księży Filipinów w Tarnowie przez dk. Michała Witka COr. Zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18:00, ostatnie kazanie w Wielki Piątek podczas Ceremonii Męki i Śmierci Pana Jezusa.

Kazanie pierwsze "Maria z Magdali"

Kazanie drugie "Szymon z Cyreny"

Kazanie trzecie "Żydzi"

Kazanie czwarte "Poncjusz Piłat"

Kazanie piąte "Dobry Łotr"

Kazanie szóste "Wielki Piątek"