Kazania Pasyjne głoszone przez ks. Mirosława Jasnosza COr w czasie Gorzkich Żali A.D. 2017.

Kazanie I (2017.03.05)

Kazanie II (2017.03.12)

Kazanie III (2017.03.19)

Kazanie IV (2017.03.26)

Kazanie V (2017.04.02)

Kazanie VI - Wielki Piątek (2017.04.14)