Kazania Pasyjne wygłoszone podczas Gorzkich Żali w roku 2018. Kaznodzieja: ks. Krzysztof Hajkowski COr

Kazanie I (2018.02.18)

Kazanie II (2018.02.25)

Kazanie III (2018.03.04)

Kazanie IV (2018.03.10)