Koniec roku, to czas podsumowań. Posłuchaj kazania jakie podczas nieszporów na zakończenie roku 2015 wygłosił o. Superior maciej Mitera COr

Kazanie o. Macieja Mitery COr na zakończenie 2015 roku