Kazanie na Stary Rok 2017

Kazanie w czasie Nieszporów Eucharystycznych na zakończenie Starego Roku 2017. Głosi Ksiądz Prepozyt i Proboszcz Maciej Mitera COr. Przepraszamy za słabą jakość nagrania.