Nagrania nauk rekolekcyjnych, wygłoszonych w naszym kościele przez ks. dr hab.Tadeusza Pabjana, kwiecień 2017 roku.

Kazanie Pasyjne w czasie Gorzkich Żali

I nauka rekolekcyjna - Niedziela Palmowa

II nauka rekolekcyjna - Wielki Poniedziałek

III nauka rekolekcyjna - Wielki Wtorek

IV nauka rekolekcyjna - Wielka Środa