Odpust św. Filipa Neri 2018

Zdjęcia z Odpustu ku czci św. Filipa Neri (2018-05-26) fot. J. Płaneta