Odpust Świętego Krzyża

Zdjęcia z Sumy Odpustowej ku czci Świętego Krzyża (2018-09-14)