Urodziny503 cz.2

Zdjęcia z 503 urodzin św. Filipa Neri. 21 lipca 2018, cz. 2, fot. A. Sądowicz