Oratorium Domowe

 • Majówka z Kardynałem 31
  Nie jaśnieje dla samej siebie ani z samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego Odkupiciela, i Jego, a nie siebie, wysławia.
 • Do północy czekamy na rozwiązania, a na Was czekają pizze z Rotundy
  Skrzyżowane V – z dziejów Kościoła oraz dla dzieci Krzyżóweczka ze św. Janem Pawłem II.
 • Majówka z Kardynałem 30
  Prawdziwi Jej słudzy są jeszcze prawdziwiej Jego sługami.
 • Majówka z Kardynałem 29
  Tytuł Wspomożenie Wiernych odnosi się właśnie do owych przysług, z których liturgia święta – wspominając je i wymieniając okoliczności, w jakich się dokonały – wylicza pięć, łącząc je w mniejszym lub większym stopniu z różańcem.
 • Stabilitas Loci 009[PODCAST]
  opowiadamy o plusach stabilitas loci, ulubionych miejscach, rozpoznawaniu po śmiechu; o starszych braciach, którzy są jak budzik; o correctio fraterna; o tym, kim jest Gieńciek, Buba, Szwagier i Inżynier; oraz o tym, kiedy możesz usłyszeć: „Bracie, pociesz mnie…”
 • Majówka z Kardynałem 28
  …Jej Syn nie odrzuci żadnej Jej prośby…
 • Odpust ku czci św. Filipa na fotografiach
  26 maja 20202 r., godzina 19:00
 • Wspominamy dziś związanego z Oratorium Świętego Pawła VI
  Związany z Ojcami Kongregacji z Bresci.
 • Majówka z Kardynałem 27
  …jeśli chwała Maryi jest tak bardzo wielka, jakżeż Jego chwała, który jest Panem i Bogiem Maryi, mogłaby nie być jeszcze większa?
 • A tak Go malują…
  Było 9. dni Nowenny „Żuk król dróg do świętości”, teraz 9. obrazów z życia św. Filipa Neri – prezentacja jest prezentem od s. Anny z Zgromadzenia Sióstr Sacré Coeur. DZIĘKUJEMY!         
 • Tak oceniali Go papieże…
  Leon XIII, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek
 • Majówka z Kardynałem 26
  Jest Królową kwiatów duchowych; przeto nazywa się Ją Różą, albowiem róża słusznie uważana jest za najpiękniejszy ze wszystkich kwiatów.
 • Quiz… quiz… quiz…
  zaskoczenie raczej pewne
 • Uroczystość Św. Filipa Neri, Założyciela i Patrona Kongregacji Oratorium
  Zapraszamy do świętowania razem z nami; Suma Odpustowa – 26 maja, godz. 19.00
 • Żuk Król Dróg do Świętości, IX
  Nowenna IX/IX „…chorzy starali się o jego szaty, buty, pukle jego włosów — i Bóg poprzez te przedmioty dokonywał uzdrowień.”
 • Majówka z Kardynałem 25
  Zasadniczą racją dla naszej wiary we wniebowzięcie Matki Bożej jest to, że Boski Jej Syn za bardzo Ją kochał, aby mógł pozwolić Jej ciału pozostać w grobie.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, VIII
  Nowenna VIII/IX „…nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny ani niecierpliwy…”
 • Majówka z Kardynałem 24
  Jej ciało było na pewien czas oddzielone od duszy i przeznaczone do spoczęcia w grobie, jednak nie pozostało tam, lecz zostało szybko zjednoczone na powrót z Jej duszą i podźwignięte przez naszego Pana do nowego, wiecznego życia niebiańskiej chwały.
 • QUIZ: 10. rzeczy, których nie spodziewasz się po św. Filipie Neri?
  Spróbuj… Możesz się zdziwić… On zawsze potrafił zaskoczyć…
 • Żuk Król Dróg do Świętości, VII
  Nowenna VII/IX „Nie znosił, kiedy mu, w jakikolwiek sposób okazywano szacunek.”
 • 469. rocznica święceń kapłańskich Filipa Neri
  Posłuszny głosowi Bożemu, wspierany pewnością swojego spowiednika o. Persiano Rosy, 23 maja 1551 roku, w kościele San Tommaso in Parione, 36-letni Filip Neri, przyjął święcenia prezbiteratu.  Dziś kościół San Tommaso in Parione – położony blisko Chiesa Nouva – dziś jest miejscem modlitwy Etiopskiego Kościoła Katolickiego. 
 • Majówka z Kardynałem 23
  Ma to nam uświadomić, przez przypomnienie jasności, delikatności i czystości owej substancji, jak niezmierny, jak niezmiernie subtelny jest czar Matki Boga.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, VI
  Nowenna VI/IX Cierpliwość do tego stopnia stała się u niego zwyczajem, że nigdy nie widziano, by utracił panowanie nad sobą.
 • Majówka z Kardynałem 22
  Obowiązki Jej oczywiście się zmieniały w zależności od okresów życia – była młodą dziewczyną, żoną, matką, wdową; ale niezależnie od tych zmian każdy dzień, każda godzina Jej życia pełne były obowiązków.
 • Stabilitas Loci 008[PODCAST]
  „Dobrze jest wiedzieć, że gdzieś na ziemi ma się swój dom. Taki na zawsze. Tu zawsze jesteś u siebie. Filipin jest domatorem.”
 • Zwykłe rzeczy – niezwykła przestrzeń: w maju o litanii
  Co ciekawe w różnych regionach świata, Litania Loretańska wygląda różnie.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, V
  Nowenna V/IX „Przed wschodem słońca spowiadał zazwyczaj niemałą liczbę penitentów”
 • Majówka z Kardynałem 21
  Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma pocieszenie udzielane przez matkę, a wolno nam Maryję nazywać Matką od czasu, gdy nasz Pan z krzyża ustanowił więź macierzyńsko-synowską między Nią a św. Janem.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, IV
  Nowenna IV/IX „Nie możesz posłać Filipowi żadnego daru, abyś zaraz nie otrzymał w zamian daru wartego dwa razy więcej”
 • Majówka z Kardynałem 20
  Wizje takie pocieszały i umacniały Najświętszą Dziewicę we wszystkich Jej smutkach. Otaczający Ją aniołowie rozumieli Ją i Ona ich rozumiała…
 • Żuk Król Dróg do Świętości, III
  Nowenna III/IX …a wtedy modlitwa będzie dla mnie radością…
 • Majówka z Kardynałem 19
  …stała spokojna, skupiona, nieruchoma, samotna pod krzyżem swego Syna, otoczona przez aniołów i dziewiczą swą świętością osłonięta przed oczyma wszystkich, którzy uczestniczyli w Jego ukrzyżowaniu.
 • …już wtedy umieli ze sobą rozmawiać, co musi się dziać teraz…
  „…dla nas św. Filip jest w dalszym ciągu Ojcem. Wzywajmy Go! Słuchajmy Go!”
 • Wspominamy dziś św. Feliksa z Cantalice OFM Cap – przyjaciela św. Filipa Neri
  Spotkanie z Nimi na ulicach Rzymu gwarantowało dobrą zabawę.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, II
  Nowenna II/IX …uczuciowość to jeszcze nie pobożność…
 • Majówka z Kardynałem 18
  Jeśli zaś ten, którego kocha, jest słaby albo cierpi, albo ma niebawem umrzeć, tym żarliwiej żyje ona jego życiem i niczego nie zna oprócz niego.
 • Żuk Król Dróg do Świętości, I
  Nowenna I/IX Samo przywołanie jego imienia miało moc osłaniania tych, którzy byli wystawieni na trudności i pokusy.
 • Majówka z Kardynałem 17
  Jakże straszliwym cierpieniem musiał być dla Maryi widok męki i ukrzyżowania Syna!
 • Żuk Król Dróg… do Świętości
  9. dróg św. Filipa Neri, na motywach Nowenny św. kard. Newmana
 • Dziś wieczorem: Godzina Zachwytu
      Ok. godz. 20.00, zapraszamy na czuwanie modlitewne – Godzina Zachwytu nad Panem ze Świętym Janem Pawłem II z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
 • Majówka z Kardynałem 16
  Z pewnością przyszedł On nie po to, żeby być tylko Synem Maryi, ale po to, żeby być Zbawicielem człowieka…
 • 336. lat temu…
  16 V 1684 roku – Giovanni Battista De Pace COr, z Oratorium w Neapolu, został mianowany arcybiskupem Capaccio.
 • Majówka z Kardynałem 15
  Miał przybyć po to, aby wszystko naprawić. I obok wielkiego problemu zajmującego ich umysły, mianowicie: kiedy On ma nadejść? był jeszcze drugi problem: kto ma być Jego Matką?
 • Stabilitas Loci 007 [PODCAST]
  „Najszczęśliwszy jestem tutaj!” Stałe serce nie mogło zareagować inaczej. Oratorium dawało mu większą możliwość działania… Jak wytrwać w swoich postanowieniach, jak zadbać o codzienność, jak podążać za marzeniami, jak je realizować…
 • 14 maja – dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii
  „Dzisiejsza modlitwa, aby Pan zatrzymał tę pandemię, zmusza nas do myślenia także o innych pandemiach w świecie. Jest ich wiele. Pandemia wojen, głodu i wiele innych.“ /papież Franciszek/
 • 35. rocznica śmierci o. Henryka Jaromina
  Na Mszy św. o godz. 19:00 dziękować będziemy za  53. lata jego życia, w tym 27. jako księdza w naszej Kongregacji i polecać go Bożemu Miłosierdziu. Przypominamy również 2 teksty – autorstwa śp. ks. Stanisława Tulina COr – opublikowane w Oratorianie 15. lat temu, w 20. rocznicę śmierci o. Jaromina. To Kalendarium życia i Rozmowa z o. Jarominem.
 • Majówka z Kardynałem 14
  Czy nadanie Maryi tego tytułu jest czymś bardziej zdumiewającym niż nauka głosząca, że Bóg, nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem?
 • 340. oraz 202. lata temu…
  Tiberio Muscetolla COr (1680) oraz João Mazzoni COr (1818) zostali mianowani biskupami
 • Majówka z Kardynałem 13
  „Oto ja sługa Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Poprzez to przyzwolenie stała się Bramą Nieba.
 • …jutro…
  „Pragnę wam przypomnieć, że 14 maja wyznawcy wszystkich religii są zaproszeni do duchowego zjednoczenia się w dniu modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia, aby prosić Boga o pomoc dla ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronowirusa”. 
 • Godzina Zachwytu – Oratorium Wieczorne
      W sobotę (16 maja) po wieczornym Nabożeństwie Majowym, ok. godz. 20.00, zapraszamy na czuwanie modlitewne – Godzina Zachwytu nad Panem ze Świętym Janem Pawłem II z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
 • Newman – święty dla nas, inspiracja 16
  141 lat temu papież Leon XIII kreował kardynałem Jana Henryka Newmana COr; niedawno minęło 75 lat od zakończenia II wojny światowej
 • Majówka z Kardynałem 12
  Czyż nasz Pan nie troszczył się nieustannie o wysławianie Ojca, który Go posłał? Czyż mógłby nie odsłonić przed Nią dostojnych wyroków odwiecznych, zamiarów i woli Boga?
 • Majówka z Kardynałem 11
  Zwierciadło jest powierzchnią, która odbija obraz, taką jak rozpościerająca się w spokoju woda, gładki metal albo szklane lustro. Jakiż to obraz odbijała wiernie Maryja?
 • Majówka z Kardynałem 10
  Dwoma archaniołami, którzy odgrywają szczególną rolę w Ewangelii, są Michał i Gabriel, i obaj oni złączeni są w dziejach Wcielenia z Maryją: Gabriel, kiedy Duch Święty zstąpił na Nią i Michał, kiedy narodziło się Boże Dziecię.
 • Majówka z Kardynałem 09
  Wielkie swe dzieło zaczął On jeszcze przed Jej urodzeniem; zanim jeszcze mogła cokolwiek myśleć albo „mówić, albo czynić – uczynił Ją świętą, a jako świętą uczynił Ją już na ziemi mieszkanką nieba.
 • Majówka z Kardynałem 08
  Niewysłowiona Jej czystość i całkowita wolność od najlżejszej choćby zmazy grzechu, Niepokalane Jej Poczęcie i wieczne dziewictwo – te Jej przywileje tak są wielkie…
 • Stabilitas Loci 006 [PODCAST]
  Stabilitas w życiu św. Filipa może być echem przyjaźni z benedyktynami. To droga, by osiągnąć zjednoczenie z Bogiem, a na co dzień dobre, owocne życie z braćmi. Domator, który docenia codzienność podpowiada, że to, co zwykle robię, wierność moim zobowiązaniom, może mnie prowadzić do świętości. posłuchaj: filipiński sposób na izolację; co czwartek, o 16:16, na filipini.eu
 • Majówka z Kardynałem 07
  Niewinność Jej, pokora i skromność, prostota, szczerość i wierność.
 • 272. oraz 175. lat temu…
  Cosmo Maculani Perbenedetti COr (1748) oraz Orazio Bettacchini COr (1845) zostali mianowani biskupami
 • Newman – święty dla nas, inspiracja 15
  Wierzę w świętych obcowanie. Historia pewnego cudu.
 • Majówka z Kardynałem 06
  Oprócz Niej jednej nawet najpiękniejsza róża w raju Bożym miała na sobie jakąś skazę i była zagrożona przez robactwo i szarańczę. Każda róża oprócz jednej Maryi…
 • Pielgrzymkowa kariera Żuka A11
  Setki pielgrzymów 1 maja nie wyruszyło w sposób fizyczny, na nogach, do sanktuarium maryjnego w Tuchowie, ale pojechał kleryk Patryk… żukiem A11.
 • Majówka z Kardynałem 05
  Złoto jest najpiękniejszym, najcenniejszym ze wszystkich metali. Srebro, miedź i stal można na ich sposób uczynić przyjemnymi dla oka, ale nic nie jest tak pełne blasku, tak wspaniałe jak złoto.
 • Majówka z Kardynałem 04
  …bardzo słuszną jest rzeczą, żeby nazywać Ją Virgo admirabilis, cudowną, groźną Dziewicą, kiedy o Jej niewysłowionej czystości myślimy…
 • Majówka z Kardynałem 03
  Co jest najważniejszym, najrzadszym, najprzedniejszym przywilejem Maryi? To, że była bez grzechu.
 • 33.534 kroki
  Wspólnie zrobiliśmy 33.534 kroki… dziękujemy!
 • Dziś, 13:55 – Nieznany Józef Zeidler – Musica Sacromontana
  Polecamy dzisiejszy koncert z Bazyliki Świętogórskiej w Gostyniu koncert zarejestrowano podczas ubiegłorocznego XIV Festiwalu MUSICA SACROMONTANA Józef Zeidler – Nieszpory13:55
 • Majówka z Kardynałem 02
  „Przeczysta Dziewico, bez grzechu pierworodnego poczęta, Maryjo, módl się za nami”.
 • SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 4
  SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 4 – krzyżoweczka ze św. Janem Pawłem II
 • SKRZYŻOWANE V, czyli filipińskie łamigłówki z nagrodami
  Nagrodą za SKRZYŻOWANE V będzie smaczna, pachnąca i ciepła…
 • Kustosz Tuchowskiego Sanktuarium pozdrawia Pielgrzymów
  …i do zobaczenia za rok! A może wcześniej – przecież w lipcu jest Wielki Odpust Tuchowski!
 • Rozwiązania i Nagrody: Skrzyżowane dla Dzieci i Dorosłych
  „Życie jest piękne – Historia podróżników” oraz KOLACJA z BESTIĄ = nagrody trafiły do Zwycięzców
 • Żukiem do Tuchowa? Czemu nie?
  Filipińska Pielgrzymka do Tuchowa 2020! Piechotą nie bardzo się da, ale żukiem można! Można również duchowo! Przypominamy o 54 krokach w stronę Tuchowa.
 • Majówka z Kardynałem 01
  Oto garść spośród najprzedniejszych owoców wielorakiej łaski Bożej. Tworzą one dwór wspaniałej Królowej.
 • Modlitewnik Pielgrzyma
  posłuchajcie Litanii Oratorium Domowego na 68 głosów
 • Madonna przy Schodach
  Zachwycił nas obraz Madonny z Meksyku; adorowana przez św. Filipa Neri i św. Franciszka Salezego jest PRZY SCHODACH. A w Waszym Oratorium gdzie jest?
 • Stabilitas Loci 005 [PODCAST]
  Stałość to wierność, z cierpliwością, wyrozumiałością,… z miłością po prostu.  Stabilitas w Regule św. Benedykta dla mnichów, ale i dla Rodzin. posłuchaj: filipiński sposób na izolację; co czwartek, o 16:16, na filipini.eu
 • Tarnowski Gość Niedzielny idzie z nami
  33 333 kroki do Tuchowa; Tarnowski Gość Niedzielny napisał…
 • Majówka z Kardynałem
  Św. Jan Henryk kard. Newman COr będzie naszym majowym przewodnikiem.
 • 13. 824 kroki z 33.333
  Jest nieźle! Idziemy w dobrym kierunku!  Może wspomnienia rozgrzeją serca tych, którzy jeszcze się wahają! 
 • Kapłani Męczennicy
  W 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Módlmy się o beatyfikację należących do grona kapłanów męczenników: ks. Jana Michałkowskiego COr ze Studzianny i ks. Ferdynanda Machaya COr z naszego Oratorium.
 • Pielgrzymka do Tuchowa
  1. maja zapraszamy na Pielgrzymkę do Tuchowa. Do pokonania mamy dystans 33.333 kroków.
 • Biblia w Oratorium Domowym
  XII Niedziela Biblijna; 4. Narodowe Czytanie Pisma Świętego; oto kilka – naszym zdaniem – ciekawych propozycji:
 • Skrzyżowane dla Dzieci i Dorosłych
  do 30 kwietnia czekamy na Wasze rozwiązania,  a na Was czekają nagrody
 • Stabilitas Loci 004 [PODCAST]
  Stałość może być ważniejsza od postu i modlitwy. Ona pozwala mnichowi być mnichem. Zostań w celi – ona Cię wszystkiego nauczy! posłuchaj: filipiński sposób na izolację; co czwartek, o 16:16, na filipini.eu
 • APEL
  Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, † ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, * z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne.
 • Gesty liturgiczne cz.3 – prostracja
  Prostracja. Leżenie krzyżem; twarzą do ziemi; człowiek niejako wącha brud i proch leżący razem z nim na posadzce, a wszystko to czyni dlatego, że przed nim jest sam BÓG. Skąd ta postawa? Od kiedy w Kościele łacińskim leżymy krzyżem i w jakich okolicznościach?
 • Newman – święty dla nas, inspiracja 14
  „Powiedziałam ‚cześć’ i wiedziałam, że od tej pory nasze życie już nigdy nie będzie takie samo.”
 • „Pamiętam, że…”
  O obrazie Miłosierdzia Bożego z Tarnowskiego Oratorium opowiada ks. Mieczysław Stebart COr – Senior naszej Kongregacji
 • Święto Bożego Miłosierdzia
  Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek 299)
 • Stabilitas Loci 003 [PODCAST]
  posłuchaj: filipiński sposób na izolację; co czwartek, o 16:16, na filipini.eu
 • Możesz otrzymać obrazek „JEZU, UFAM TOBIE” z Łagiewnik
  Obrazek zostanie wysłany pocztą do każdego, kto zechce go otrzymać. Zamówienia można składać mailowo podając adres do wysyłki: pielgrzymki@milosierdzie.pl lub dzwoniąc w godzinach 9.00-15.00 na numer telefonu: (+48) 12-252-33-11. – Ufamy, że ten obrazek będzie piękną pamiątką duchowego udziału w tegorocznym Święcie Miłosierdzia
 • Ponoć dziś leją!
  Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że w pobliżu klasztoru filipinów NIE JEST BEZPIECZNIE! OSTRZEGAMY! 
 • Newman – święty dla nas, inspiracja 13
  W jednym ze swoich kazań, wygłoszonym w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, bł. (tekst pochodzi sprzed kanonizacji – filipini.eu) Jan Henryk Newman rozważa tajemnicę duchowej obecności Zmartwychwstałego Pana w Jego Kościele.
 • Wielkanoc
  Filipińskie życzenia Wielkanocne
 • Litania Zmartwychwstania (Newman – święty dla nas, inspiracja 12)
  Jezu, Odkupicielu ludzkości, Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana, Jezu, triumfujący nad śmiercią,
 • Święconka w Oratorium Domowym
  Dla niektórych jajek wszystko zaczęło się od cebuli… a jak się skończyło zobaczcie sami:
 • Noc Zmartwychwstania
  Po zachodzie słońca zaczyna się NOWY DZIEŃ! „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen” – i ŚWIATŁO CHRYSTUSA wkracza w nasze mroki. „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!…” i 8 czytań o Bożym działaniu w historii… i Alleluja! za którym tęskniliśmy przez cały Wielki Post… i Ewangelia o pustym grobie… Pewni tego, że JEZUS ŻYJE – odnawiamy przyrzeczenia z Chrztu św., czyli nasz udział w Zmartwychwstaniu i Życiu. W końcu zasiadamy z Jezusem do stołu, który On zastawia, do EUCHARYSTII… w tym roku będzie to stół w TWOIM DOMU…
 • Oratorium Dzieci: jak dobrze przeżyć…
  O tym jak dobrze przeżyć WIELKANOC!