Publikujemy formularz zgłoszeniowy na dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania w Polichtach.

Do wyboru są dwa terminy: 10-12 marca i 24-26 marca 2017 roku.

W obu przypadkach wyjazd w piątek ok. Godz. 18.00 powrót w niedzielę ok. Godz. 15.00.

pobyt w warunkach turystycznych. Koszt udziału 20 zł.

Szczegóły podamy na spotkaniach w sobotę. 

link do formularza zgloszeniowego.

 

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą sobotę od godz. 18:30 do 20:00 (z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych)

Każdy z kandydatów ma obowiązek uczestniczyć w dwóch wybranych przez siebie spotkaniach w każdym miesiącu.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 

Kandydaci spoza naszej parafii muszą dostarczyć na początku przygotowania zgodę swojego proboszcza.

Kandydaci z trzecich klas gimnazjum dostarczają do końca października metrykę chrztu, pobraną z parafii w której zostali ochrzczeni.

W trakcie całego cyklu przygotowania, przez trzy lata, kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w następujących nabożeństwach:

  1. uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej
  2. comiesięczna spowiedź

Na każdym poziomie przygotowania, kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w nabożeństwach:

  1. Różańcowych (przynajmniej 5 razy)
  2. Roratach (przynajmniej 5 razy)
  3. Drodze Krzyżowej (przynajmniej 3 razy)
  4. Gorzkich Żalach (przynajmniej 2 razy)
  5. Świętym Triduum Paschalnym(przynajmniej w jednym dniu)
  6. Nabożeństwach Majowych (przynajmniej 5 razy)
  7. Dniu skupienia dla kandydatów (terminy są podawane na spotkaniach)