Zakończyliśmy zapisy kandydatów

pragnących przygotować się do bierzmowania w naszym kościele!

 

Najpierw pragniemy się spotkać z rodzicami

wszystkich przygotowujących się do sakrmaentu Ducha Świętego.

 

Spotkanie z rodzicami odbędzie się

w środę, 4 października 2017 roku, o godz. 19.15 w klasztorze.

 

W ramach przygotowania jesteśmy zobowiązani realizować wytyczne Episkopatu Polski.

Link do dokumentu Episkopatu, który reguluje sposób przygotowania do bierzmowania także w naszej diecezji i naszej parafii: należy kliknąć link Wskazania Episkopatu dot. bierzmowania

 

Spotkania dla kandydatów będą odbywać się w soboty w godzinach wieczornych (z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych)

 

 

 

 

Regulamin dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

- W ciągu roku jest przewidzianych 19 spotkań formacyjnych (dokładne daty spotkań zostały podane na kartce).

-Spotkania dla klas II i III gimnazjum oraz VI i VII klasy szkoły podstawowej odbywają się w każdą sobotę (z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca) w klasztorze o godzinie 18:00.

- Kandydat w ciągu całego cyklu przygotowania jest zobowiązany do udziału w cotygodniowej Mszy świętej oraz comiesięcznej spowiedzi
w I piątek miesiąca (potwierdzając ten fakt podpisem w Indeksie).

- Powtarzająca się więcej niż 4 razy nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach formacyjnych i celebracjach pierwszopiątkowych powoduje niedopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania.

- ewentualne nieobecności na spotkaniach należy uzupełnić w innym terminie wyznaczonym przez księdza prowadzącego

- w czasie każdego roku formacji odbędą się rekolekcje, w których udział kandydata jest obowiązkowy

- Kandydaci z klas trzecich musza dostarczyć do końca listopada metrykę chrztu, pobraną z parafii w której zostali ochrzczeni.

 

Ponadto:

Na każdym poziomie przygotowania, kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w nabożeństwach:

  1. Różańcowych (przynajmniej 5 razy)
  2. Roratach (przynajmniej 5 razy)
  3. Drodze Krzyżowej (przynajmniej 3 razy)
  4. Gorzkich Żalach (przynajmniej 2 razy)
  5. Świętym Triduum Paschalnym(przynajmniej w jednym dniu)
  6. Nabożeństwach Majowych (przynajmniej 5 razy)