UWAGA!

Od września 2017, realizując postulaty Biskupa Tarnowskiego wprowadziliśmy obowiązkową katechezę przedchrzcielną dla rodziców i rodziców chrzestnych. Odbywa się ona w piątki o godz. 17:00 lub po ustalenie z księdzem wikariuszem.

 

Sakrament Chrztu to wyjątkowe wydarzenie w życiu małżonków. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby dobrze się do tego sakramentu przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest załatwienie formalności w kancelarii parafialnej.

Ten artykuł ma na celu udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące udzielania Chrztu w naszej parafii.

Możliwe terminy Chrztu:

Sakrament chrztu w naszym kościele jest udzielany wyłącznie w niedziele podczas Mszy świętych.

Wymagane dokumenty:

1. Zgoda na chrzest (w przypadku, gdy rodzice dziecka pochodzą spoza naszej parafii).

2. Skrócony Odpis Aktu Urodzenia dziecka.

3. Zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący i mogą pełnić tę funkcję (w przypadku rodziców chrzestnych niebędących naszymi parafianami).

4. Rękojmia wiary - zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze katolickiej (w przypadku małżeństw niesakramentalnych).

Rodzicem chrzestnym mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania:

1. Skończyły 16 lat.

2. Są praktykującymi katolikami (posiadają zaświadczenie od swojego proboszcza). (W wyjątkowych sytuacjach rodzicem chrzestnym może być osoba wyznania prawosławnego).

3. Przyjęły Sakrament Bierzmowania.

4. Są osobami samotnymi, lub żyją w sakramentalnym związku małżeńskim.

5. Nie zaciągnęły kar kościelnych.