• Aktualności

  22 IX – Modlitwa o żarliwość

  Prosząc o żarliwość, proszę o wszystko, czego mogę potrzebować i o wszystko, co możesz dać. Prosząc Cię o żarliwość, proszę o skuteczną siłę, konsekwencję i wytrwałość. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość w ich najbardziej niebiańskim wymiarze. W prośbie o żarliwość zawieram modlitwę o wyzbycie się życia w lęku i pragnienia bycia chwalonym. Proszę o dar…

 • Aktualności

  21 IX – Modlitwa o jedność Kościoła

  panie Jezu Chryste, który, kiedy byłeś bliski cierpienia, modliłeś się do końca za swoich uczniów, prosząc by byli jedno, tak jak Ty jesteś w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Zburz mury niezgody jakie dzielą wspólnotę chrześcijan. Naucz wszystkich ludzi, że siedziba św. Piotra, Stolica Apostolska to fundament, centrum i narzędzie jedności.…

 • Aktualności

  20 IX – Modlitwa do Maryi, Matki Jezusa

  O Święta Matko, stań przy mnie w czasie Eucharystii, kiedy Chrystus przychodzi do mnie, tak jak troszczyłaś się o Boże Dziecię. Stań przy mnie, Święta Matko, bym mógł otrzymać coś z Twej czystości, niewinności i wiary oraz by On był jedynym celem mojej miłości i adoracji, tak, jak był dla Ciebie. Uproś…

 • Aktualności

  19 IX – Modlitwa o poddanie się woli Bożej

  Wierzę, mój Zbawicielu, że Ty wiesz co jest dla mnie najlepsze. Wierzę, że kochasz mnie bardziej, niż ja sam siebie, że jesteś mądry w Twej Opatrzności i wszechmocny w swej opiece. Panie mój, będę wyczekiwać Twojego przewodnictwa, a otrzymawszy je, pójdę za nim z prostotą i bez lęku. Obiecuję, że nie będę niecierpliwy, nawet jeśli…

 • Aktualności

  18 IX – Modlitwa o mądrość

  Panie Jezu, ucz mnie, jak Marię, siadać u Twych stóp i słuchać Twojego słowa. Udziel mi prawdziwej mądrości, która szuka Twojej woli poprzez modlitwę i medytację, przez osobisty kontakt z Tobą bardziej niż przez czytanie czy rozumowanie. Daj mi rozeznanie, które pozwoli odróżnić Twój głos spośród innych, zostać przy nim i szukać go…

 • Aktualności

  17 IX – Modlitwa o dobre znoszenie cierpienia

  Mój wielki Boże, uniżyłeś samego siebie i byłeś wywyższony na Drzewie Krzyża. Chociaż nie jestem godzien prosić Cię o cierpienie jako dar, proszę Cię przynajmniej o dobre znoszenie go, kiedy Ty w swej miłości i mądrości ześlesz mi je. Pomóż mi znosić ból, wyrzuty, rozczarowanie, oszczerstwo, niepokój i niepewność…

 • Aktualności

  16 IX – Modlitwa o osiągnięcie życia wiecznego

  Wierzę i wiem, że wszystkie rzeczy żyją w Tobie. Cokolwiek ma w sobie pierwiastek życia, wspaniałości, radości, szczęścia w całym stworzeniu, jest w swej istocie proste i wyłącznie Twoje. Dzieje się tak przez zanurzenie w oceanie Twojej nieskończonej doskonałości, że wszystkie istoty noszą w sobie dobro. Wszystko to jest cudowne w perspektywie daru i geniuszu, lecz marnym…

 • Aktualności

  15 IX – Modlitwa o wyrozumiałość

  O Jezu, czy jakakolwiek liczba upadków i powrotów do grzechu jest w stanie pokonać Twoją wierność i miłosierdzie? Ty przebaczasz nie tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem. Taki jesteś po całej ziemi, do końca czasów: przebaczający, ratujący, powściągliwy, czekający, chociaż grzesznicy zawsze prowokują Cię: litując się i widząc ich obojętność, nawiedzasz wszystkich…

 • Aktualności

  14 IX – Modlitwa za niewierzących

  Panie Jezu Chryste, Ty z wysokości Krzyża powiedziałeś: „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” A to z pewnością, o mój Boże, zdarza się często wśród nas. Oni zaprzeczają, że jest Bóg, ale nie wiedzą co czynią. Oni nie uznają wiary w Ciebie, który jesteś Zbawicielem człowieka. Zwodzą błądzących, zastraszają słabych, demoralizują…

 • Aktualności

  13 IX – Modlitwa o wzrost wiary

  Mój Boże, powiedziałeś, że jestem błogosławiony bardziej wtedy, kiedy wierzę w Ciebie, niż kiedy Cię widzę. Uzdolnij mnie do wiary tak, jakbym widział. Pozwól mi mieć Cię zawsze przed sobą tak, jakbyś był cieleśnie i odczuwalnie obecny. Pozwól mi zawsze trwać w komunii z Tobą, moim ukrytym, ale żywym…