TUCUM


MISYJNY RUCH MŁODYCH

„Bo nie jest nam wszystko jedno!”

http://kombonianie.pl/mlodzi/tucum/TUCUM jest chrześcijańskim ruchem, związanym z Misjonarzami Kombonianami, skierowanym do młodych, którzy poprzez własne zaangażowanie chcą świadomie żyć i działać. Źródłem i inspiracją dla naszego działania jest sam Bóg, Dawca życia. Doświadczając Jego opieki i miłości chcemy dzielić się życiem z innymi, poprzez gesty solidarności, nowy sposób patrzenia na świat, kształtowanie odpowiedzialnych postaw. TUCUM jest pomocą w tym zaangażowaniu i formą wspólnego działania. Należący do ruchu TUCUM starają się by ich wiara ‚nabierała konkretnych kształtów’, by wyzwania Ewangelii stawały się ich wyzwaniami, by w ten sposób, poprzez świadectwo życia, prowadzić innych do Boga. TUCUM jest też ruchem misyjnym, wspierającym misje i misjonarzy, poprzez modlitwę i różnego rodzaju akcje charytatywne i informacyjne. Znakiem przynależności do ruchu jest czarna obrączka.

tucum
Motiv 3 „Das Mahl” aus dem Misereor-Hungertuch
„Hoffnung den Ausgegrenzten“ von Sieger Köder
(C) 1996 MVG Medienproduktion, Aachen www.misereor-medien.de


Zainteresowanych misjami prosimy o kontakt: rozaniec.z.kenii@gmail.com

tucum1

aktualnie realizowane projekty:


1. Zaproś Misjonarza na Wigilię

2. RÓŻANIEC Z KENII: polega na wsparciu kobiet z plemienia Pokot, przez zakup zrobionych przez nie ręcznie różańców; zamówienia można składać na rozaniec.z.kenii@gmail.com

3. EDUKACJA DLA POKOT: to deklaracja systematycznego, comiesięcznego wsparcia dzieci i młodzieży z Kenii w formie stypendium przeznaczonego na edukację

pokot1