80. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya, filipina

projekt tablicy upamiętniającej Sługę Bożego ks. Ferdynanda Machaya COr (detal)

 


z Oratorium w Tarnowie
urodzony w 1914 r.
dies natalis: 8 czerwca 1940 r.

z tytułu męczeństwa w ramach procesu
„Henryk Szuman i 104 towarzyszy”

etap diecezjalny: 17 IX 2003 – 24 V 2011
stan obecny: etap rzymski

 → z Jabłonki na Orawie do Tarnowa

gorliwy kleryk filipiński

pierwsze dni po święceniach

wrzesień ’39 aresztowanie

więzienie na Montelupich

obóz zagłady w Nowym Wiśniczu

 sfingowana ucieczka?

5 czerwca 1940 – męczeństwo

męczeństwo za wiarę?

miejsca pochówku

powrót do domu
+

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego 
ks. Ferdynanda Machaya COr

Boże, źródło siły i pokoju,
Ty dajesz moc wyznawania Ciebie przed światem
ludziom oddanym Tobie
i nigdy nie opuszczasz nikogo kto Ciebie wzywa.

Pokornie Cię błagamy, wsław sługę Twego Ferdynanda, kapłana,
który przez oddanie swego młodego życia zaświadczył o Twojej miłości.

Spraw, prosimy, aby nasze modlitwy za jego wstawiennictwem,
trafiły przed Twój tron w niebie i abyśmy mogli cieszyć się
oglądaniem Twego sługi, który przelał krew z miłości ku Tobie i ludziom
w chwale ołtarzy.

Udziel nam także łask, o które przez jego wstawiennictwo prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


O łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo
ks. Ferdynanda Machaya COr,
prosimy powiadomić
Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie,
ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów

IMPRIMATUR KURIA METROPOLITALNA w Krakowie, AD 2001.

pobierz obrazek z modlitwą o beatyfikację