2020 Adwent,  Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe,  Oratorium Dorosłych

1 zdanie na 1 dzień (20/24)

 


Naśladując św. Filipa Neri zapraszamy do modlitwy
JEDNYM ZDANIEM wielokrotnie powtarzanym przez cały dzień.
Będą to codziennie inne wersety Biblii, w różnych tłumaczeniach.
Zabierz ZDANIE z sobą na cały dzień! 

 

 

Na dziś, 20/24:
Ps 89, 2-3

 

tłumaczenie ks. Henryka Paprockiego, Psałterz Grecki, Kraków 2017

 

 

tłumaczenie Remigiusza Popowskiego SDB, Biblia pierwszego Kościoła, VOCATIO 2018

 

POLECA:

Kalendarz Adwentowy przygotowała:
Beata z Oratorium Dorosłych