Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

106 lat temu urodził się Sługa Boży ks. Ferdynand Machay

 

Ferdynand Machay urodził się 9 grudnia 1914 r. w Jabłonce na Orawie, jako syn Ferdynanda, rolnika i Weroniki z domu Machay-Mozarka. Rodzice znani byli z ich głębokiej pobożności i swoje dzieci wychowywali w duchu zdecydowanie religijnym (także młodszy ich syn Alojzy został księdzem – filipinem w Bytowie).

Aktualnie trwa faza rzymska jego procesu beatyfikacyjnego z tytułu męczeństwa, w ramach procesu “Henryka Szumana i towarzyszy”.

 

Poznaj historię Jego życia i śmierci:

 

Pomódl się o Jego beatyfikację:

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego 
ks. Ferdynanda Machaya COr

Boże, źródło siły i pokoju,
Ty dajesz moc wyznawania Ciebie przed światem
ludziom oddanym Tobie
i nigdy nie opuszczasz nikogo kto Ciebie wzywa.

Pokornie Cię błagamy, wsław sługę Twego Ferdynanda, kapłana,
który przez oddanie swego młodego życia zaświadczył o Twojej miłości.

Spraw, prosimy, aby nasze modlitwy za jego wstawiennictwem,
trafiły przed Twój tron w niebie i abyśmy mogli cieszyć się
oglądaniem Twego sługi, który przelał krew z miłości ku Tobie i ludziom
w chwale ołtarzy.

Udziel nam także łask, o które przez jego wstawiennictwo prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


O łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo
ks. Ferdynanda Machaya COr,
prosimy powiadomić
Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie,
ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów

IMPRIMATUR KURIA METROPOLITALNA w Krakowie, AD 2001.

pobierz obrazek z modlitwą o beatyfikację