Aktualności

13 X – Lead, Kindly Light

 

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
         Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
         Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
starczy promyczek dla jednego kroku.

Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
         Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
         Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.

Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,
         Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
         Aż noc przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postacie,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak