Aktualności

143. lata temu… wmurowano kamień węgielny pod budowę naszego kościoła