Aktualności,  ON-LINE

165 lat temu…

Francisco Orueta y Castrillón urodził się w Limie 4 października 1804 roku, został doktorem prawa kanonicznego, dnia 21 października 1827 roku, na uniwersytecie San Marco w Limie, a kapłanem dnia 11 października 1829 roku. Sprawował funkcję kapelana, wikariusza oraz sekretarza parlamentu. Następnie wstąpił do Oratorium w Limie. Dnia 28 września 1855 roku został przez Piusa IX mianowany biskupem tytularnym Ege. Konsekrację otrzymał dnia 23 grudnia tegoż roku w Limie. Przedstawiony przez prezydenta republiki Peru (11 sierpnia 1859), dnia 26 września 1859 roku został mianowany biskupem diecezjalnym w Trujillo. Dnia 21 maja 1873 roku został awansowany na arcybiskupa Limy i odznaczony paliuszem. W posłudze biskupiej zdobył sobie miłość diecezjan, dowodząc rzadkiej mądrości i głębokiej wiedzy, do tego stopnia, że był uznawany za najznaczniejszego wśród biskupów Ameryki Południowej. Zmarł w październiku 1886 roku.