Aktualności

1939-1940 więzienie na Montelupich

21 października odesłano go do więzienia na Montelupich w Krakowie. Ks. Machay, po 13 listopada, został umieszczony w kaplicy, znajdującej się w narożnym pomieszczeniu lewego skrzydła parteru, w której już wtenczas było umieszczonych 46 więźniów. W kaplicy znajdował się jeszcze ołtarz i pełne wyposażenie liturgiczne, tak, że księża współwięźniowie, ks. Majgier, a potem także ks. Machay, mogli odprawiać Mszę świętą, w której mieszkańcy kaplicy–celi bardzo chętnie uczestniczyli i przystępowali do sakramentów świętych. Strażnicy więzienni o tym nie wiedzieli lub nie chcieli wiedzieć. Później, po zlikwidowaniu kaplicy, przez marzec i kwiecień, ks. Machay przebywał w tej samej celi, wciąż nazywanej „kaplicą”, z 19 innymi więźniami. Kiedy zabroniono odprawiania Mszy świętej, była ona odprawiana nadal po kryjomu.

Kraków, Montelupich