Aktualności

202. lata temu…
1818 Francesco Felice Tiberi COr z Rzymskiego Oratorium, został mianowany biskupem Valva i Sulmon; w parafiach swojej diecezji wprowadził Czterdziestogodzinne Nabożeństwo

Francesco Felice Tiberi urodził się w Vasto (Chieti) 19 października 1763 roku. Doktor teologii i obojga praw na uniwersytecie w Neapolu (3 lutego 1798), na kapłana został wyświęcony dnia 23 grudnia 1786 roku i wstąpił do rzymskiej Kongregacji Oratorium dnia 2 lipca 1806 roku. Był kaznodzieją i miłośnikiem włoskiej i łacińskiej poezji. Przedstawiony przez króla Sycylii (20 marca 1818), dnia 6 kwietnia 1818 roku został mianowany biskupem Valva i Sulmona. Konsekrację otrzymał dnia 12 kwietnia tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Alessandra Mattei. Jego najważniejszym dziełem było, w 1824 roku, otwarcie seminarium, dla którego napisał Księgi Reguł i Modlitw, obdarzając je bardzo bogatą biblioteką. Uporządkował dyscyplinę księży i zakonników, popierał nabożeństwa liturgiczne i kult świętych, we wszystkich kościołach parafialnych ustanowił Czterdziestogodzinne Nabożeństwo i Bractwa, osiągnął to, że katedra św. Panfila została uhonorowana tytułem bazyliki mniejszej. Był związany synowską przyjaźnią z Królem Neapolu i z papieżem Piusem VII. Zmarł dnia 22 kwietnia 1829 roku. Epigraf, umieszczony w westybulu siedziby biskupiej, sławi jego cnoty i zasługi. o innych wybitnych filipinach zobacz na: