Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

205 lat temu Simón López y Garcia z Oratorium w Murcia…

archivalencia.org

 

Simón López y Garcia urodził się w Nerpio (Murcia) 11 kwietnia 1744 roku. Doktor teologii, wstąpił do Kongregacji Oratorium w Murcia, gdzie poświęcił się opiece nad potrzebującymi oraz tłumaczeniu na język kastylijski dzieł autorów religijnych tego czasu. Przyjaciel błogosławionego Diega José de Cádiz, w 1804 roku, w Cartagenie, opiekował się zadżumionymi, z narażeniem własnego życia. Mianowany członkiem senatu w Cádiz, wyróżniał się obroną Kościoła i występowaniem przeciw liberalnym reformom. Król Ferdynand VII w 1814 roku, zaproponował go na biskupa Panamá, jednak dnia 18 grudnia 1815 roku został mianowany biskupem w Orihuela. Konsekrację otrzymał dnia 5 maja 1816 roku w Walencji w kościele Oratorium (obecnie parafia św. Tomasza Apostoła i św. Filipa Neri). Odmawiając podporządkowania się konstytucji, podczas liberalnego trzylecia, został wydalony z Półwyspu. Osiedlił się w Rzymie, gdzie Pius VII mianował go prałatem domowym, asystentem tronu papieskiego i rzymskim szlachcicem. W 1823 roku powrócił do diecezji. Leon XII, dnia 27 września 1824 roku, awansował go na stolicę arcybiskupią w Walencji, odznaczając paliuszem. Pomimo podeszłego wieku, dokonał wizytacji pasterskiej diecezji oraz, intensywnie, za pomocą listów pasterskich, ostrzegał swoich diecezjan przed niebezpieczeństwami doktryn laickich, wtedy panujących, zachęcając ich do wiernego wypełniania obowiązków chrześcijańskich. W 1824 roku utworzył Giunta della Fede (Komitet wiary), dla ratowania ortodoksji przed ekscesami i kontestacjami. Był opiekunem szpitala powszechnego, seminarium soborowego, uniwersytetu literackiego, domu miłosierdzia i dobroczynności, klasztorów zakonników augustianów i franciszkanów. Na jego koszt zakończono prace przy zakrystii i kaplicy relikwii (obecnie kapitularz) katedry, zbudował klasztor karmelitanek i kolegium księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Zmarł, obarczony latami i trudami, dnia 3 września 1831 roku. Został pochowany w katedrze, w obecnej kaplicy San José.