Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

218 lat temu…

Florido Pierleoni urodził się Città di Castello 28 stycznia 1742 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Città di Castello, został kapłanem dnia 20 września 1766 roku. Poświęcił się nauczaniu filozofii i teologii młodych oraz kaznodziejstwu. Doktor teologii (15 września 1802), dnia 20 września 1802 roku przyjął, przez posłuszeństwo, nominację na biskupa w Acquapendente. Konsekrację otrzymał dnia 26 września tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Giulia Marii Somaglia, zostając następnego dnia asystentem tronu papieskiego. Gorliwość, okazywana w tych bardzo smutnych latach oraz wierność Papieżowi, przyniosły mu gorycz bycia deportowanym do Francji. Po czterech latach, po przejściu burzy, powrócił do swojej diecezji, gdzie, oprócz zaangażowania duszpasterskiego, odnowił katedrę i wybudował obszerne seminarium. Zmarł, opłakiwany przez wszystkich, 29 grudnia 1829 roku. Oddał do druku dzieła o charakterze religijnym, między nimi dwa listy pasterskie, wysłane do kapłanów podczas okresu francuskiego. Był także, od 4 czerwca 1787 roku, postulatorem w procesie kanonizacyjnym służebnicy Bożej (obecnie świętej) Weroniki Giuliani.