Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

220 lat temu Jan Henryk Newman został ochrzczony


„Boże mój, obym nigdy nie zapomniał tej prawdy, że Ty jesteś nie tylko moim życiem, ale jedynym moim życiem! Tyś jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tyś moim życiem i życiem wszystkich, którzy żyją. Wszyscy ludzie, wszystko o czym wiem, wszystko, co spotykam, wszystko, co widzę i o czym słyszę – wszystko to żyje tylko dzięki Tobie. Wszyscy żyją w Tobie albo zupełnie nie żyją. Nikt nie może być zbawiony poza Tobą. Obym nigdy tego nie zapomniał w rozgwarze dnia.”

modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973; tłumaczenie: Zygmunt Kubiak