Aktualności

231. lat temu…1789 Francisco Gomes Do Avelar COr został biskupem Algarve – zatwierdzony przez Piusa VI; wcześniej mianowany przez Królową PortugaliiFrancisco Gomes Do Avelar COr
urodził się w Calhandriz dnia 17 stycznia 1739 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Lizbonie dnia 17 września 1757 roku i po otrzymaniu święceń kapłańskich dnia 26 lutego 1763 roku, otrzymał katedrę retoryki, filozofii, etyki i Pisma świętego. Od 1774 roku przez cztery lata przebywał w Rzymie przy nuncjuszu Rannuzi, którego był spowiednikiem. Po powrocie do ojczyzny, dnia 3 lutego 1789 roku został przez Królową mianowany biskupem Algarve i 30 marca tegoż roku zatwierdzony przez Piusa VI. Konsekrację otrzymał dnia 26 kwietnia tegoż roku w kościele Kongregacji. Po objęciu diecezji w dniu 26 maja, dokonał wizytacji pasterskiej z wielką gorliwością i pobożnością, popierając dzieła religijne i społeczne. W latach 1794 i 1795 po raz drugi dokonał wizytacji pasterskiej, rozpoczynając budowę kościoła Aljezur oraz szpitala Miłosierdzia w Faro. Ponadto dokonał trzeciej wizytacji pasterskiej. Jego biskupstwo było wybitnie duszpasterskie, oddane formacji kleru i ludu, godności kultu Bożego oraz polepszaniu obyczajów, rozwojowi realności publicznych, szczególnie rolnictwa i rzemiosł. Jedno z jego głównych zainteresowań dotyczyło pomocy ubogim, sierotom i opuszczonym. W 1814 roku książę Regent, dla jego wielkich zasług, przyznał mu tytuł arcybiskupa. Zmarł w Faro 15 grudnia 1816 roku, bogaty w cnoty i zasługi. Jego biograf napisał, że ojciec Franciszek był kochanym ojcem, żarliwym duszpasterzem, światłym nauczycielem oraz jednym z najznakomitszych biskupów portugalskich. 
o innych wybitnych filipinach zobacz na: