400!,  Aktualności

Ora pro nobis!

 

Prośmy św. Filipa Neri o wstawiennictwo słowami Litanii, którą ułożył św. Jan Henryk kard. Newman COr

 

Panie, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się nad nami
Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad Pannami,

Święty Filipie,
Naczynie Ducha Świętego,
Dziecię Maryi,
Apostole Rzymu,
Doradco papieży,
Głosie proroctwa,
Mężu czasów dawnych,
Zwycięski Święty,
Ukryty bohaterze,
Najłagodniejszy z ojców,
Kwiecie czystości,
Męczenniku miłości,
Serce płomienne,
Znawco duchów,
Najprzedniejszy z kapłanów,
Zwierciadło Boskiego życia,
Wzorze pokory,
Przykładzie prostoty,
Światło radości świętej,
Obrazie dzieciństwa,
Wizerunku starości,
Przewodniku dusz,
Łagodny przewodniku młodzieży,
Patronie twoich bliskich,

Który strzegłeś czystości w młodych latach,
Który pod Boskim przewodnictwem dążyłeś do Rzymu,
Który ukrywałeś się tak długo w katakumbach,
Który przyjąłeś Ducha Świętego do swego serca,
Który doświadczałeś tak cudownych ekstaz,
Który z taką tkliwością służyłeś maluczkim,
Który obmywałeś stopy pielgrzymom,
Który żarliwie łaknąłeś męczeństwa,
Który codziennie szerzyłeś słowo Boże,
Który zwróciłeś tyle serc ku Bogu,
Który obcowałeś tak błogo z Maryją,
Który dźwigałeś z grobu umarłych,
Który ustanowiłeś swe domy we wszystkich krajach.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas. 
V. Pamiętaj o Twoim zgromadzeniu,
R. Które do Ciebie należy od początku.
Módlmy się. Boże, który wywyższyłeś błogosławionego Filipa, Twego wyznawcę, w chwale Twoich świętych, spraw, abyśmy tak, jak radujemy się jego wspomnieniem, mogli również odnaleźć korzyści z przykładu jego cnót. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak