Aktualności

27 IX – Modlitwa za wszystkich wiernych zmarłych

O Jezu, Miłośniku dusz, powierzamy Ci dusze wszystkich wiernych zmarłych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, Panie i Zbawicielu, byś przez zasługę Twojego Wcielenia, przyjął ich do swego Królestwa w Niebie.

Miłościwy Boże, błagamy Cię, zapomnij im grzechy młodości i obojętność względem Ciebie, ale pamiętaj o nich w swej niebieskiej chwale. Niech Niebiosa będą dla nich otwarte. Niech Archanioł Gabriel zaprowadzi ich do Ciebie. Niech święci Aniołowie wyjdą na spotkanie z nimi i zawiodą do świętego miasta Jeruzalem. Niech odpoczywają w pokoju.

 


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.