Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

272. oraz 175. lat temu…


1748 Cosmo Maculani Perbenedetti COr został mianowany biskupem Terni w Umbrii

1845 Orazio Bettacchini COr został mianowany biskupem tytularnym Torone (Macedonia) i koadiutorem wikariusza apostolskiego w Colombo; później mianowany wikariuszem apostolskim Jaffny

 

 

Cosmo Maculani Perbenedetti COr

urodził się w Camerino 12 listopada 1702 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Camerino, został kapłanem dnia 21 grudnia 1726 roku, wyróżniając się jako kaznodzieja i spowiednik. Doktor teologii na uniwersytecie Sapienza w Rzymie (16 kwietnia 1748), dnia 6 maja został mianowany biskupem Terni. Konsekrację otrzymał 12 maja tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Guadaniego. Zmarł 6 października 1767 roku.

Orazio Bettacchini COr

urodził się w Piosina (Città di Castello) w 1810 roku. Będąc oratorianinem w Città di Castello, w 1842 roku udał się jako apostolski wysłannik na Ceylon. Miał polecenie przekazania Kongregacji De Propaganda Fide relacji o stanie misji oratoryjnej na Ceylonie. Między grudniem 1842 a styczniem 1843, napisał trzy negatywne listy o działaniu oratorianów i o sytuacji misji. W maju 1843 roku, w dwóch innych listach, wycofał podane uprzednio niekorzystne informacje, przyznając, że został wprowadzony w błąd. Potwierdzając wiele potrzeb misji oraz cenną działalność oratorianów, zaproponował jako nowego wikariusza apostolskiego ojca Gaetana Antonia Mulsuce. Dnia 6 maja 1845 roku ojciec Bettacchini, ceniony za dokonanie «misji w różnych miejscach z niesłychaną gorliwością i z zadziwiającymi sukcesami», został mianowany biskupem tytularnym Torone (Macedonia) i koadiutorem wikariusza apostolskiego w Colombo. Dnia 17 września 1847 roku został mianowany prowikariuszem apostolskim dla północnej części wyspy, pozostając także koadiutorem wikariatu południowego. Dnia 28 sierpnia został mianowany wikariuszem apostolskim Jaffny, zachowując urząd koadiutora wikariusza południowego. Zmarł, wyczerpany trudami apostolskimi, 26 lipca 1857 roku i został pochowany w kościele w Bolawatte. Pozostawił rękopis dzieła Histoire du Catholicisme à Ceylon (1852), w którym, przypominając działalność apostolską św. o. Józefa Vaza COr, nazywa go «wskrzesicielem katolicyzmu na Ceylonie»

 

 

 

o innych wybitnych filipinach zobacz na:#zostanwdomu