Aktualności

3 X – Dwie modlitwy o szczęśliwą śmierć

Niech On podtrzymuje nas przez wszystkie dni, aż do chwili, gdy cienie zaczną się wydłużać, gdy mrok nastanie, gdy hałaśliwy świat się uciszy, gorączka życia spadnie, a nasza praca zostanie wykonana. Wtedy niech Jego łaska udzieli nam bezpiecznego schronienia, świętego odpoczynku i upragnionego pokoju.

Mój Panie i Zbawicielu, podtrzymaj mnie w tej godzinie w silnych ramionach Twoich Sakramentów. Niech słowa rozgrzeszenia zostaną wypowiedziane nade mną, święty olej naznaczy i opieczętuje mnie, a Twoje Ciało będzie moim pokarmem. Obym otrzymał dar wytrwałości i umarł tak, jak pragnę żyć – w Twojej wierze, w Twoim Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości. Amen.


Modlitwy pochodzą z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.