Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

340. oraz 202. lata temu…


1680 Tiberio Muscetolla COr został mianowany biskupem Manfredonii

1818  João Mazzoni COr został mianowany arcybiskupem São Salvador da Bahia

 

 

Tiberio Muscetolla urodził się w Neapolu w 1637 roku. Członek Kongregacji neapolitańskiej, dnia 13 maja 1680 roku, został mianowany biskupem Manfredonii. Konsekrację otrzymał dnia 19 maja tego roku w Rzymie z rąk kardynała Vincenza Marii Orsini, a 27 maja tego samego roku został odznaczony paliuszem. Z funkcji duszpasterskiej zrezygnował dnia 25 lutego 1708 roku. Wydał drukiem różne dzieła, między nimi Discorsi morali (Rozmowy moralne, Wenecja 1670). 

João Mazzoni udał się do Brazylii w świcie rodziny królewskiej, jako spowiednik infantki D. Mariany, przy dworze w Rio de Janeiro. Jako oratorianin w Bahia, dnia 13 maja 1818 roku został mianowany przez króla João VI arcybiskupem São Salvador da Bahia, on jednak odmówił przyjęcia godności biskupiej z powodu podeszłego wieku i dolegliwości fizycznych. 

 

 

 

o innych wybitnych filipinach zobacz na:#zostanwdomu