Aktualności

377. lat temu…

18 III 1643 roku – Giovanni Battista Foppa COr, z Rzymskiego Oratorium został mianowany arcybiskupem Beneventu.


Giovanni Battista Foppa COr urodził się w Rzymie w 1603 roku i wstąpił do rzymskiego Oratorium dnia 14 marca 1622 roku. Dnia 18 marca 1643 roku został mianowany arcybiskupem Beneventu, gdzie propagował kult św. Filipa, poświęcając mu kaplicę w siedzibie biskupiej i doprowadzając do obrania go opiekunem miasta. Gorliwy pasterz, rządził diecezją przez ponad trzydzieści lat, pobudzając życie chrześcijańskie przykładem i słowem. Dnia 22 czerwca 1643 roku został odznaczony paliuszem. Zmarł 16 grudnia 1673 roku. Napisał komentarz do Moraliów św. Grzegorza Wielkiego, którego pierwsza część (jedyna opublikowana) została wydana w Rzymie w 1673 r.

 

o innych wybitnych filipinach zobacz na: