Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

384, 340, 366 lat temu… zostali biskupami

Girolamo Binago COr

Girolamo Binago urodził się w Mediolanie w 1578 roku. Po wstąpieniu do Kongregacji Oratorium dnia 18 czerwca 1595 roku, w 1620 roku zamieszkał na stałe w Oratorium w Neapolu. Dnia 12 stycznia 1637 roku został mianowany biskupem tytularnym Laodycei i pomocniczym Bolonii. Zmarł w Bolonii dnia 17 października 1643 roku, po trzech latach choroby, i został pochowany w kościele Kongregacji. Był człowiekiem świętego życia, oddanym nauce i poezji oraz uzdolnionym w sztuce oratorskiej. Pozostawił nie opublikowane dzieło: De potestate Consitutionum Congregationis Oratorii.

Tommaso Guzzoni COr

Tommaso Guzzoni urodził się w Benevento w 1632 roku. Po wstąpieniu dnia 13 maja 1653 roku do Kongregacji Oratorium w Perugii, został kapłanem dnia 18 września 1655 roku. Doktor obojga praw na uniwersytecie Sapienza w Rzymie, był «najlepszym w głoszeniu kazań i w gorliwym w przestrzeganiu Instytutu i dlatego przez całe miasto cenionym dla rozsądnego kierownictwa dusz». Miał powiązania w zakresie duchowości z Lucią Tartaglini z Cortony, założycielką Szkoły klasztornej z internatem dla dziewcząt w Perugii, zmarłą w opinii świętości. Dnia 13 stycznia 1681 roku został mianowany biskupem Sory. Konsekrację otrzymał dnia 26 stycznia tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Alessandra Crescenzi. W posłudze biskupiej odznaczał się pobożnością i miłością bliźniego. Wydał drukiem życiorys kardynała Baroniusza, po łacinie, i pozostawił w rękopisie życiorys św. Filipa Neri, drukowany pośmiertnie w Bollando. Dnia 5 grudnia 1702 roku zrezygnował z funkcji duszpasterskiej. Zmarł w Rzymie dnia 8 listopada 1704 roku. 

Giovanni Battista Ferruzzo COr

Giovanni Battista Ferruzzo urodził się w Messynie. Z licencjatem z obojga praw i doktoratem z teologii, wstąpił do Oratorium w Messynie i dnia 7 marca 1626 roku został kapłanem. Piastował urząd administratora szpitala Włochów w Madrycie i założył tam, w 1646 roku, Escuela de Cristo. Dnia 14 stycznia 1655 roku przez Aleksandra VII został mianowanym biskupem Trivento. Konsekrację otrzymał dnia 20 czerwca tegoż roku w Rzymie z rąk kardynała Giulio Sacchetti. Wiadomo o nim tylko tyle, że dla katedry otrzymał relikwię czaszki św. Walentego męczennika. Zmarł w sierpniu 1658 r.