Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

404. lata temu…13 czerwca 1616 roku papież Paweł V mianował Fabiano Giustinianiego COr biskupem AjaccioFabiano Giustiniani urodził się w Terraferma (Genova) 20 września 1578 roku w szlacheckiej rodzinie. O bystrej inteligencji, wspaniale studiował filozofię, teologię, arytmetykę, astronomię, rysunek i malarstwo. Wstąpił do Oratorium w Rzymie dnia 11 stycznia 1597 roku a 14 maja 1606 roku został kapłanem. Poświęcił się dziełom miłosierdzia oraz głoszeniu kazań na tematy wyjęte z Biblii i z Patrystyki. Zorganizował bibliotekę Vallicelliańską, wyposażając ją w katalog w dwóch tomach, według autorów i zagadnień. Paweł V, dnia 13 czerwca 1616 roku, mianował go biskupem Ajaccio. Podjął intensywną pracę nad reformą zwyczajów i obyczajów, założył seminarium, otworzył kolegium dla młodzieży, odbył synod, na własny koszt odnowił katedrę i siedzibę biskupią. Pozostawił różne dzieła, wydane i niewydane, o charakterze skrypturystycznym i bibliograficznym. Zmarł 5 stycznia 1627 roku i został pochowany w katedrze.