Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

448, 289 oraz 336 lat temu…

 

 

1 5 7 2

Cesare Costa – miał szczęście znać św. Filipa osobiście – ze szlacheckiej rodziny pochodzącej z Asyżu, urodził się w Macerata w 1530 roku. Zapalony miłośnik studiów klasycznych i języka greckiego oraz znakomity prawnik, należał do «correctores romani» z powodu publikacji Decretum Gratiani. Po zawarciu zażyłej znajomości z ojcem Filipem, wstąpił do Kongregacji Oratorium, udając się do Neapolu, gdzie napisał swoje najważniejsze dzieło Variarum ambiguitatum iuris libri tres (Neapol 1573). Dnia 19 listopada 1572 roku został mianowany biskupem Capui. Odbył liczne synody, troszczył się o duchowość w klasztorach i w seminarium, założył bibliotekę, pobudzał nauczanie katechizmu, pomagał ubogim. Dnia 22 czerwca 1585 roku Sykstus V mianował go nuncjuszem w Wenecji, gdzie przyczyniał się do rozwoju współpracy między Najjaśniejszą (Serenissima – tak określano Wenecję, przyp. tłum.) a Stolicą Świętą. Odwołany do Rzymu dnia 16 listopada 1587 roku, powrócił do swojej diecezji. Zmarł w Neapolu dnia 2 lutego 1602 roku i został pochowany w katedrze w Capui.

1 7 3 1

Fabio Colloredo urodził się w Colloredo (Udine) 15 lutego 1672 roku. Uczony, wykwintny, właściciel okazałego majątku, dnia 16 lipca 1692 roku wstąpił do Oratorium w Rzymie, rozdając dochody na pobożne dzieła i na jałmużny oraz obdarzając Kongregację bogatymi darami z bielizny, książek, przedmiotów sztuki, cennych marmurów. Dnia 7 kwietnia 1696 roku został wyświęcony na kapłana. Poświęcił się kaznodziejstwu, w którym wyjaśniał, w prostej i jasnej formie, Summę św. Tomasza i dzieła Ojców Kościoła. Będący w kontakcie z dworem cesarskim, często podróżował do Niemiec. Doktor obojga praw na uniwersytecie Sapienza w Rzymie (7 listopada 1731), dnia 19 listopada 1731 roku został mianowany przez Klemensa XII arcybiskupem Lukki. Konsekrację otrzymał dnia 16 grudnia tegoż roku, na Vallicelli, z rąk kardynała Porzia. Dnia 24 grudnia tegoż roku został asystentem tronu papieskiego. Okazał się prawdziwym pasterzem, troszczącym się o potrzeby duchowe i materialne swoich ludzi, każdego tygodnia wychodząc naprzeciw potrzebom około 300 biednych. Odbył wizytację pasterską (1734) i zwołał synod (1736). Gdy zachorował w 1741 roku, wycofania się z poslugi, pozostał w Lukce, gdzie zmarł 15 listopada 1742 roku. 

1 6 8 4

zmarł ks. Stanisław Grudowicz – pierwszy, polski filipin

magister sztuk wyzwolonych, doktor filozofii, profesor Akademii Lubrańskiego; był proboszczem parafii św. Małgorzaty na Śródce;
pierwszym przełożonym Kongregacji Gostyńskiej: 4 X 1668 – 19 XI 1684