400!,  Aktualności

474 lata temu powstało Bractwo Trójcy Świętej dla Pielgrzymów

 

 

Prawdopodobnie to ojciec Rosa otrzymał od Wikariusza Filippa Archinto kościół San Salvatore in Campo dla powstającego stowarzyszenia, które dnia 16 sierpnia 1548 roku zostało ustanowione jako bractwo poświęcone Trójcy Świętej. Cel tej małej organizacji, której inicjatorem razem z ojcem Rosa był Filip, od początku był dewocyjny, z prymatem kultu eucharystycznego. Tam, po raz pierwszy w Rzymie, zostało odprawione czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne.

Filip, młody świecki człowiek, pełen zapału i radości, wzrastającą liczebnie grupę „prostych” ludzi w ciągu dnia oraz przez dużą część nocy zatrzymywał na żarliwych i przedłużających się rozmowach. Podczas roku jubileuszowego 1550, Wikariat powierzył Bractwu nowy i stały cel: opieka nad pielgrzymami i ozdrowieńcami. Dlatego nazwa organizacji została uzupełniona na „Bractwo Trójcy Świętej dla Pielgrzymów”.

 

za: Antonio Cistellini, Święty Filip Neri. Krótka historia wielkiego życia, tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr