Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

476. lat temu Filip Neri otrzymał stygmat Ducha Świętego

www.papaboys.org


Przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, modląc się w katakumbach Filip doznaje niezwykłego wylania Ducha świętego: według świadectwa najbliższego mu przed śmiercią przyjaciela, Piotra Consoliniego, miał on ujrzeć wnikającą do swoich ust ognista kulę i poczuć, że rozszerza się wskutek tego klatka piersiowa. Odczuwanie wewnętrznego ognia miało być tak silne, że Filip rzucił się na ziemię i wołał: „Dosyć Panie, dosyć, nie mogę znieść więcej!”. Po jego śmierci stwierdzono złamanie i uniesienie żeber w okolicy serca; przez całe życie nękało Filipa gwałtowne bicie serca, także stan permanentnego podwyższenia temperatury, tak iż nawet zimą chadzał z rozpiętą sutanną, i spał przy otwartych na oścież oknach.


Modlitwa do św. Filipa Neri
o otwartość na dary Ducha Świętego
/św. Jana Henryka kard. Newmana COr/


Św. Filipie proszę Cię, abyś wyjednał mi prawdziwe, takie jak było twoje, nabożeństwo do Ducha Świętego, abym – jak On w Zielone Święta tak cudownie łaską swą napełnił twoje serce – również ja mógł na moją miarę otrzymać dar niezbędne dla mojego zbawienia. Przeto proszę, abyś mi wyjednał siedem owych wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiary i cnoty.

Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, abym dzielnie i uparcie walczył z moim wrogiem; o dar umiejętności, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć. 

Ojcze umiłowanym, kwiecie czystości, męczenniku miłości, módl się za mnie!za: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973, tłum. Zygmunt Kubiak, s. 338-339.