Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

56 lat temu… Carlo Manziana, filipin z Bresci, został biskupem

www.agensir.it

Carlo Manziana urodził się w Urago (Brescia) 26 lipca 1902 roku. Od młodości przyjaciel Giovanniego Battisty Montiniego (późniejszego papieża Pawła VI), dnia 20 listopada 1923 roku wstąpił do Oratorium della Pace w Bresci, kapłanem został 2 stycznia 1927 roku. Był nauczycielem religii w liceach w Bresci, wyrafinowanym miłośnikiem sztuk pięknych i muzyki, inicjatorem i zwolennikiem oporu przeciw faszyzmowi. Za swoją działalność, został aresztowany dnia 6 stycznia 1944 roku i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau, w Niemczech, wśród internowanych z powodów politycznych, gdzie podtrzymywał przyjaźnie z katolikami, prawosławnymi i protestantami. W obozie koncentracyjnym dawał świadectwo wiary i odwagi, dosłownie urzeczywistniając to, o czym mawiał: «W lagrze zwyciężyła miłość». Jego wątłe zdrowie przeżyło uciążliwe znęcanie się i ciężkie więzienie. Uwolniony przez siły amerykańskie dnia 29 kwietnia 1945 roku, pozostał na miejscu, gdzie poświęcał się dla moralnego i materialnego podtrzymywania współbraci i towarzyszy niewoli. Po powrocie do Włoch, kontynuował zadanie wychowawcy, zwłaszcza wśród młodych studentów i intelektualistów. Mianowany dnia 6 stycznia 1964 roku przez Pawła VI biskupem Cremy i konsekrowany 2 lutego tego samego roku, zaangażował się z całym oddaniem w działalność duszpasterską w diecezji oraz we współpracę nad krajową reformą liturgiczną, zapoczątkowaną przez Sobór Watykański II. W 1981 roku zrezygnował z funkcji duszpasterskiej i powrócił do Bresci, gdzie jeszcze potrafił, prawie do śmierci, wypełniać swoją posługę duchową i kulturalną. Zmarł 2 czerwca 1997 roku, pozostawiając pamięć gorącej miłości do Chrystusa i do Kościoła. Został pochowany w katedrze w Cremie.