Aktualności

22 IX – Modlitwa o żarliwość

Prosząc o żarliwość, proszę o wszystko, czego mogę potrzebować i o wszystko, co możesz dać. Prosząc Cię o żarliwość, proszę o skuteczną siłę, konsekwencję i wytrwałość. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość w ich najbardziej niebiańskim wymiarze. W prośbie o żarliwość zawieram modlitwę o wyzbycie się życia w lęku i pragnienia bycia chwalonym. Proszę o dar modlitwy. Proszę o wierność w pełnieniu obowiązków, która pójdzie za utęsknionymi pragnieniami. Proszę o świętość, pokój i radość, udziel mi ich teraz wszystkich jednocześnie.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.