Aktualności

20 IX – Modlitwa do Maryi, Matki Jezusa

O Święta Matko, stań przy mnie w czasie Eucharystii, kiedy Chrystus przychodzi do mnie, tak jak troszczyłaś się o Boże Dziecię. Stań przy mnie, Święta Matko, bym mógł otrzymać coś z Twej czystości, niewinności i wiary oraz by On był jedynym celem mojej miłości i adoracji, tak, jak był dla Ciebie. Uproś dla mnie tę łaskę, o Dziewicza Matko, a wtedy ja, kiedy będę cierpiał, złączę moje cierpienia z Nim i z Tobą, bym przez Jego Mękę oraz zasługi Twoje i wszystkich Świętych, mógł wynagrodzić za moje grzechy i osiągnął życie wieczne.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.