Aktualności

16 IX – Modlitwa o osiągnięcie życia wiecznego

Wierzę i wiem, że wszystkie rzeczy żyją w Tobie. Cokolwiek ma w sobie pierwiastek życia, wspaniałości, radości, szczęścia w całym stworzeniu, jest w swej istocie proste i wyłącznie Twoje. Dzieje się tak przez zanurzenie w oceanie Twojej nieskończonej doskonałości, że wszystkie istoty noszą w sobie dobro. Wszystko to jest cudowne w perspektywie daru i geniuszu, lecz marnym odbiciem najwspanialszego przebłysku Odwiecznej Mądrości. Cokolwiek dobrego czynimy, czynimy nie tylko dzięki Twej pomocy, ale jako naśladowanie tej świętości, która jest pełnią w Tobie. O mój Boże, czy pewnego dnia ujrzę Ciebie? Czy zobaczę źródło tej łaski, która mnie oświeca, umacnia i pociesza? Skoro pochodzę od Ciebie, jestem stworzony przez Ciebie, i żyję w Tobie, będę mógł pewnego dnia ostatecznie wrócić do Ciebie i być z Tobą na wieki.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.