Aktualności

8 IX – Modlitwa za Kościół na ziemi

Bądź ze swoimi misjonarzami na ziemiach pogan, włóż właściwe słowo w ich usta, pobłogosław ich pracę, podtrzymaj swoim pocieszeniem w ich cierpieniach i prowadź ich ku nagrodzie w Niebie. Daj łaskę mądrości tym, którzy piastują władzę, by nigdy nie powodowali strachu ani nie szukali pochlebstw. Daj swoje błogosławieństwo wszystkim nauczycielom i kaznodziejom, by mogli głosić Twoje słowo i nakłaniać swych słuchaczy do pokochania Ciebie. Bądź ze wszystkimi Twoimi wiernymi sługami, zarówno z tymi, którzy są nisko, jak i z tymi, którzy wysoko. Naucz nas, pojedynczo i we wspólnocie, żyć w Twojej obecności i dostrzegać Ciebie, nasz Dobry Pasterzu, oraz Twój Krzyż.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.