Aktualności

7 IX – Modlitwa o ufność Bogu

 

 

Bóg stworzył mnie do określonej służby. Powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu. Posiadam swoją misję. Nie poznam jej do końca na tym świecie, ale dopiero w Niebie. Jestem ogniwem łańcucha, by tworzyć więzi między ludźmi. On stworzył mnie w określonym celu. Będę czynił dobro, będę wykonywał Jego dzieło. Będę głosicielem prawdy w miejscu, które Bóg mi wyznaczył, będę zachowywał Jego przykazania i służył Mu pełniąc swoją misję.

Dlatego, Boże mój, składam siebie samego w Twoje ręce. Cóż mam w niebie i cóż prócz Ciebie, co chciałbym mieć na ziemi? Moje ciało i moje serce upadają, ale Bóg jest Bogiem mojego serca i będzie moim udziałem na wieki.

 


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.