machay77-14
Aktualności

77 rocznica śmierci S.B. ks. Ferdynanda Machaya COr

 

5 czerwca 2017 roku obchodziliśmy 77. rocznicę rozstrzelania ks. Ferdynanda machaya Cor – Sługi Bożego – kiandydata na ołtarze z drugiej grupy męczenników II wojny światowej. Podczas Mszy świętej o godz. 19:00 prosiliśmy o dar beatyfikacji naszego współbrata – filipińskiego męczennika – kandydata na ołtarze.

W krótkiej homilii ks. Mateusz Kiwior COr zwrócił uwagę na przeżywanie chwil wątrpliwości i wielkich niewiadomych wobec, których stają przyszli męczennicy. Poszukiwał również odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się pewność wiary, pozwalająca heoricznie ofiarować swoje życie dla Chrystusa? Na zakończenie zauważył, że także w codziennym życiu chrześcijańskim stajemy wobec wielkich niewiadomych, różnego rodzaju niepewności, trudności, chorób i cierpień. Są to męczeńskie wyzwania naszych czasów, wobec, których potrzebujemy odwagi wyznania wiary w Chrystusa. Przykład już beatyfikowanych i kanonizowanych męczenników pozwala nam odnawiać nadzieję, że poprzez pobożne życie i praktywkowaną wiarę, w takich właśnie momentach nie zachwiejemy się, ale będziemy gotowi ofiarowac ochotnie swoje życie Panu.

Po zakończeniu Mszy świętej, wszyscy udali się do przedsionka nawy Matki Bożej, w którym znajdują się szczątki Sługi Bożego Ks. Ferdynanda Machaya COr. Tam modlono się za przyczyną beatyfikowanych w pierwszej grupie męczenników II wojny światowej i proszono o łaskę rychłej beatyfikacji naszego Sługi Bożego.

 

Więcej informacji o naszym Słudze Bożym na stronie ferdynand.filipini.eu