Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

82. rocznica święceń kapłańskich Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya

Sługa Boży ks. Ferdynand Machay COr z członkami Kongregacji Tarnowskiej
(siedzi pierwszy z prawej)

 

 

Ks. Ferdynand Machay COr święcenia kapłańskie otrzymał w tarnowskiej katedrze z rąk Biskupa Ordynariusza Franciszka Lisowskiego, dnia 29 czerwca 1938 r.

Z listu do rodziców, pisanego przed święceniami, wynika, że pragnął, aby jego uroczystość prymicyjna była bardzo skromna. Ferdynand nie chciał narażać rodziców na wydatki, nawet odmówił przyjęcia proponowanego mu nowego ubrania i butów. Po święceniach pojechał do Jabłonki. W czasie Mszy św. prymicyjnej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, kazanie wygłosił wuj Neoprezbitera ks. dr Ferdynand Machay, wówczas proboszcz na Zwierzyńcu w Krakowie, późniejszy infułat i archiprezbiter Kościoła Mariackiego. Po prymicjach i po spędzonym w domu urlopie, ks. Ferdynand Machay powrócił do Tarnowa, aby podjąć obowiązki duszpasterskie w kościele Kongregacji. Przez pewien czas pracował w redakcji diecezjalnego czasopisma „Nasza Sprawa”. 1 września 1939 r. najazd Niemców na Polskę rozpoczął II Wojnę Światową. Ks. Machay z pewnością nie przeczuwał, że w tym dniu rozpoczął się także ostatni etap jego młodego życia.więcej o życiu i męczeńskiej śmierci naszego Współbrata: