Aktualności

Andrea Bonito

Andrea Bonito urodził się w Amalfi w 1619 roku, wstąpił do Oratorium w Neapolu. Biegły w naukach humanistycznych, w studiach filozoficznych i teologicznych, ceniony dla jego kazań, dnia 14 czerwca 1677 roku został mianowany biskupem Capaccio. Konsekrację otrzymał dnia 20 czerwca tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Alessandra Crescenzi. Poświęcił się moralnej i materialnej odbudowie diecezji, erygował liczne parafie, odnowił katedrę i pałac biskupi, wizytował całą diecezję, nie obawiając się band złoczyńców, którzy napadali na niego, zamierzając od ludności pobrać nielubiane «subwencje» kościelne. Po zachorowaniu we wrześniu 1683 roku, powrócił do Neapolu, gdzie zmarł 2 lutego 1684 roku. Został pochowany w oratoryjnym kościele dei Girolamini.